Podlahový polystyren EPS 150 tloušťka 6 cm, cena za 1 m2

Podlahový polystyren EPS 150 tloušťka 6 cm, cena za 1 m2
  • Výrobce: Styrotrade
Kód produktu: AD560
Cena bez DPH: 127,00 Kč
Cena s DPH: 154,00 Kč
Počet kusů skladem: 160

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu styro EPS 150 pro izolaci běžně zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a pro izolaci vysoce zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku.

Styro EPS 150 prošel dlouhými a náročnými zkouškami, díky kterým získal unikátní evropský certifikát zaručující 50 let stálosti užitných vlastností. 

• λᴅ 0,035 W/m.K

Certifikovaná stálost vlastností: 
• Součinitel tepelné vodivosti 
• Pevnost v tlaku při 10% stlačení 
• Pevnost v tahu 
• Rozměrová stabilita

Použití styro EPS 150: 
• Tepelná izolace vysoce zatížených podlah 
• Tepelná izolace zatížených plochých střech
• Tepelná izolace nad krokvemi šikmých střech